Latest Posts

ترفند. نحوه اضافه کردن کلید های مورد نیاز به صفحه کلید لپ تاپ هایی که کلید های مورد نیاز را ندارند

شنبه, ۲۱ مهر ۱۳۹۷. ۰ Comments

ترفند. نحوه ارسال پیام با کامپیوتر بدونه نیاز به نصب برنامه بر روی کامپیوتر:

جمعه, ۲۰ مهر ۱۳۹۷. ۰ Comments

ترفند. استفاده از واتساپ در کامپیوتر :

پنج شنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۷. ۰ Comments

یک غذای بچه ی بسیار راحت و مقوی:

سه شنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۷. ۲ Comments

بدون نخ دکمه های شل شده را محکم کن:

دوشنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۷. ۲ Comments

تشکر و هدیه ی نا قابلی به اعضای فعال سایت:

دوشنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۷. ۸ Comments

ترفند . تبدیل ویس های تلگرام به mp3 با استفاده از یک ربات کاربردی در تلگرام;:

دوشنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۷. ۲ Comments

Pages

Categories